ข่าวเผยแพร่

แอลดีเอสเริ่มงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรมด้วยความรัก

องค์กรการกุศลแอลดีเอส โปรแกรมเพื่อมนุษยธรรมระดับสากลของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (แอลดีเอส) มีประวัติอันยาวนานในประเทศไทยโดยมีจุดเริ่มต้นที่ผู้ลี้ภัยที่พนัสนิคม อำเภอที่อยู่ทางด้านเหนือของจังหวัดชลบุรีในภาคตะวันออกของประเทศไทย

การสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรกองทัพบกไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 อาสาสมัครจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ กันสี่แห่งทั่วพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ได้มีการร้องขอให้อาสาสมัครช่วยเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่กำลังพลของกองทัพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบเจ้าหน้าที่ทหารทั่วประเทศตามข้อกำหนดที่ได้รับ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่เหมาะสมที่สุด จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน (นักธุรกิจ) ที่จะต้องเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้ดีเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อสนองตอบความต้องการของเด็กๆชาวเขา

โรงเรียนชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยมักไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือและเงินสนับสนุนอย่างที่โรงเรียนในเมืองได้  อย่างไรก็ตามมีเด็กๆ หลายคนที่ต้องการการศึกษาที่ดีเพื่อที่พวกเขาจะมีโอกาสมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและมีส่วนอุทิศตนแก่ประเทศไทย  เนื่องจากเด็กๆ เหล่านี้มีโอกาสไปโรงเรียนเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกเท่านั้น พวกเขาต้องเรียนรู้ทักษะชีวิตมากมายในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อช่วยให้พวกเขามีสิ่งนำทางผ่านชีวิตที่เหลือไปได้

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ (85ปี)

ซอลท์เลคซิตี้ — เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์สมาชิกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายถึงแก่กรรมวันนี้ เวลา12:15 นาฬิกา ด้วยโรคชรา ท่านสิริอายุได้ 85 ปี เอ็ลเดอร์เฮลส์อยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองซอลเลคกับครอบครัวของท่านเมื่อท่านถึงแก่กรรม

ชีวิตหลังการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในประเทศไทย - ดร. สก็อตต์ แฮนเซ็น

ดร. สก็อตต์ แฮนเซ็นเป็นอดีตผู้สอนศาสนาที่รับใช้คณะเผยแผ่ของท่านในประเทศไทยจากปี 1969 ถึงปี 1971 ท่านกล่าวว่า “เมื่อเอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อุทิศประเทศไทยสำหรับงานเผยแผ่ศาสนา ความสว่าง ความศักดิ์สิทธิ์ ความจริงนิรันดร์และพรแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ เนื่องจากสงครามเวียดนาม ได้มีการเปิดฐานทัพอากาศสหรัฐขึ้นในประเทศไทยและสมาชิกที่เป็นทหารสหรัฐเริ่มแบ่งปันพระกิตติคุณ เรื่องนี้มีส่วนในการเตรียมการเริ่มต้นงานสอนศาสนาอย่างเป็นทางการในประเทศไทย”

รางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าชุมชนดีเด่น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบ รางวัลผู้ส่งเสริมคุณค่าชุมชนดีเด่น แด่คุณสุนันทา สมบุญธรรม และดร.ศุภชัย โชติบุตรสำหรับการอุทิศตนที่โดดเด่นของทั้งสองท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทย

ทุกข์เรื่องเงิน: คู่สามีภรรยาร่วมกันหาทางป้องกันความขัดแย้งเรื่องเงิน

ดัดแปลงจากบทความโดยมาเรียนน์ ฮอลแมน เพรสค็อตต์, เดเซเร็ทนิวส์

สิ่งหนึ่งที่ก่อความตึงเครียดที่สุดในสัมพันธภาพของสามีภรรยาหลายคู่คือเรื่องเงิน  ไม่ว่าจะเป็นความพยายามจัดการกับภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง ดำเนินชีวิตตามงบประมาณที่มี หรือชำระหนี้ สามีภรรยาหลายคู่มองว่าการเงินเป็นส่วนหนึ่งของความเครียดในการใช้ชีวิตคู่

เพื่อเป็นเกียรติแด่แม่ชีเทเรซา

ซิสเตอร์แมรีย์ พรีมา ผู้นําคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม พร้อมกับตัวแทนจากทุกศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม ‘ตามรอยแม่’ เพื่อระลึกถึงชีวิตแห่งการบำเพ็ญคุณประโยชน์ของแม่ชีเทเรซาในโกลกาตา อินเดีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2016

ผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ได้รับความช่วยเหลือ

"พายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์"ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ แห่งฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดินทางไปยังเมืองฮิวสตัน รัฐเทกซัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 เพื่อพบปะกับเหล่าสมาชิกและเดินทางไปทั่วพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์

ชีวิตหลังจากรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี มีผู้สอนศาสนามากกว่า 4,000 คนจากหลายประเทศและพื้นเพมีโอกาสรับใช้ที่นี่ ประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับในประเทศไทยส่งผลอะไรต่อชีวิตพวกเขา พวกเขาพยายามปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยและคนไทยต่อไปหลังจบจากงานเผยแผ่ศาสนาในวิธีใดบ้าง ในอีกสองสามเดือนต่อจากนี้ เราจะเผยแพร่ชุดบทความเกี่ยวกับอดีตผู้สอนศาสนา โดยเน้นที่ชีวิตของพวกเขา และการรับใช้ที่พวกเขายังทำต่อไป