ข่าวเผยแพร่

ผู้นำศาสนจักรทำพิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารมอรมอนในเฮติ

พิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารปอร์โตแปรงซ์ เฮติจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2017 โดยมีชาวมอรมอนและผู้นำชุมชนมาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศสร้างพระวิหารแห่งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2015

ของขวัญแห่งการมองเห็น – ให้ดังพระคริสต์ทรงให้

“อวัยวะของประสาทสัมผัสที่สำคัญที่สุดคือดวงตาของเรา  80 เปอร์เซ็นต์ของความประทับใจทั้งหมดที่เราสัมผัสได้มาโดยการมองเห็นของเรา” ใครจะให้ของขวัญนี้ได้ดีไปกว่าแพทย์ผู้อุทิศตนผู้รู้และเข้าใจคุณค่าของการมองเห็นและของขวัญนี้ที่มีบทบาทในการช่วยชีวิต  

“ทำให้โลกสว่าง” โครงการคริสต์มาสกระตุ้นการรับใช้เหมือนพระคริสต์

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและมิตรสหายของพวกเขาทั่วโลกกำลังกระตุ้นสาธารณชนให้มีส่วนร่วมในโอกาสแห่งการรับใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อเฉลิมฉลองพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์  โครงการรณรงค์ทำให้โลกสว่างจะเริ่มต้นในวันที่  24 พฤศจิกายนและทำตลอดไปจนถึงวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม

Days for Girls

ทุกเดือน หญิงสาวและเด็กหญิงหลายคนไม่ได้ไปโรงเรียนหรือไปทำงานเพราะพวกเธอขาดบางสิ่งที่จำเป็น นั่นคือชุดอนามัยสำหรับสุภาพสตรี  องค์กร Days for Girls ขอมอบคืนวันแห่งการศึกษาและโอกาสโดยการจัดหาชุดผลิตภัณฑ์ Days for Girls ให้ ซึ่งแต่ละชุดใช้ได้ถึง 3 ปี

ค่ายเยาวชนหญิงสเตคกรุงเทพฯเหนือ

เมื่อวันที่ 13- 14 ตุลาคม 2017 ที่ผ่านมา ทางสเตคกรุงเทพฯเหนือได้จัดทำค่ายเยาวชนหญิง ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมของเยาวชนหญิงที่มีอายุ 12 - 17 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆได้รู้จักซึ่งกันและกัน  และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ การปฐมพยาบาล การปรุงอาหาร และคุณค่าของเยาวชนหญิงเอง

การปกป้องและการป้องกันโรคมาเลเรียด้วยของขวัญ

แม้โรคมาเลเรียจะไม่อันตรายเช่นแต่ก่อนแต่ยังพบอยู่เสมอในเขตป่ารอบชายแดนไทย โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นสิ่งคุกคามและเป็นปัญหา  โรคทั้งสองนี้มียุงเป็นพาหะและต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  วิธีหนึ่งที่จะพ้นจากยุงกัดคือนอนในมุ้งที่เคลือบสารไล่แมลง

ปีติจากการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการให้

สำหรับเจเดนและเจเรด คู่สามีภรรยาหนุ่มสาวจากยูทาห์ สหรัฐฯ การใช้เวลาหลายเดือนในประเทศไทยจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่มีการมอบเวลามากมายของพวกเขาแก่การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการให้ในกรุงเทพ (เจเดนเป็นบุตรสาวของประธานเคลลีย์ จอห์นสัน ซึ่งขณะนี้รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย)  จุดที่ได้รับเลือกสำหรับการให้นี้คือศูนย์เมอร์ซี่ และพวกเขาได้มอบเวลาให้แก่เด็กๆที่น่ารักและคุณพ่อโจ  ต่อไปนี้คือส่วนน้อยของเรื่องราวที่เจเดนเล่า: “หลังจากถามที่โน่นที่นี่เพื่อดูว่าตรงไหนจะเหมาะกับการที่เราจะมอบเวลาให้ ศูนย์เมอร์ซี่คือที่ซึ่งได้รับการยืนยันและเราติดต่อคุณพ่อโจ  ท่านตื่นเต้นที่ได้สนทนากับเราดังนั้นเราจึงไปพบท่านที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า  พวกเขาพาเราไปชมห้องเรียน พบกับนักเรียนและรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้ขึ้นมาทันที

ค่ายเยาวชนหญิงสเตคกรุงเทพ ประเทศไทย

ในปีนี้ค่ายเยาวชนหญิงสเตคกรุงเทพ ประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2017 ณ สวนรุกขชาติ หนองตาอยู่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ของค่ายเยาวชนหญิงในปีนี้เพื่อให้เยาวชนหญิงใกล้ชิดธรรมชาติ และสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องของการกู้ชีพและการปฐมพยาบาล การรู้จักรับใช้ผู้อื่น การสร้างมิตรภาพ การประกอบอาหารกลางแจ้ง และสนุกสนานกับการเข้าค่าย

น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9

เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการกล่าวขานถึงเรื่องราวยิ่งใหญ่มากมายที่เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ เหล่าพสกนิกรต่างหวนรำลึกถึงพระราชจริยวัตรของความเป็นผู้นำที่กล้าหาญและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ยากยิ่งที่จะมีประเทศใดในโลกนี้โศกเศร้าอาลัยต่อการจากไปของผู้เป็นประมุขได้เทียบเท่าประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้นำในทุกด้าน จินตนาการใดใดก็มิอาจบรรยายความรักที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยอย่างแท้จริงถึงการที่จะทรงช่วยเหลือประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์ ทรงสอนพวกเขาถึงวิธีพึ่งพาตนเอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพัฒนาตนเอง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความห่วงใยกัน พระองค์ทรงสอนสิ่งทั้งปวงนี้โดยพระบรมราโชวาทและการดำเนินพระชนม์ชีพเป็นแบบอย่าง ในฐานะ “บิดา” ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงสอนลูกๆ ถึงคุณค่าของลักษณะนิสัยเก้าประการ

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายช่วยบรรเทาทุพภิกขภัยในแอฟริกาและตะวันออกกลาง

ชาวมอรมอนเตรียมความช่วยเหลือมูลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่ผู้ประสบทุพภิกขภัยจำนวนแปดประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลาง งานเพื่อมนุษยธรรมครั้งนี้คือการจัดเตรียมความช่วยเหลือแก่ภูมิภาคของโลกที่ประสบความแห้งแล้ง ความขัดแย้งทางการเมือง โรคภัยไข้เจ็บและความยากลำบากอื่นๆ