ข่าวเผยแพร่

ปลูกต้นไม้ปลูกความหวัง

“คนที่ปลูกต้นไม้ ปลูกความหวัง” คมวาทะนี้มาจากกวีและนักเขียนชื่อดัง ลูซี่ ลาร์คอม แสดงถึงความรู้สึกของหนุ่มสาวโสด 65 คนที่เข้าร่วมการกิจกรรมซึ่งจัดโดยสเตคกรุงเทพเหนือของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่อำเภอบางสะพาน ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่นำหนุ่มสาวโสดมารวมกันเพื่อแบ่งปัน ผูกมิตร เรียนรู้ และทำงานร่วมกัน

เสรีภาพทางศาสนาปกป้องเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาหรือไม่

ดัดแปลงจากบทความใน Mormon Newsrooms เรื่องเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศ

การค้นหาความจริง ปรารถนาจะรู้ความหมาย และแสวงหาอุตรภาพ (สภาวะเหนือความเข้าใจของมนุษย์) ไม่ได้เป็นของศาสนา วัฒนธรรม หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง  แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเจตจำนงทั่วไปของมนุษย์ทุกคน  บุคคลหนึ่งไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาเพื่อจะมีศีลธรรม และบุคคลหนึ่งไม่จำเป็นต้องนิยมเรื่องทางโลกเพื่อจะเป็นคนช่างคิด  พวกเขาใช้พื้นที่สาธารณะแห่งเดียวกันและต้องการสิทธิ์เดียวกันในการแสดงออกถึงความเชื่อของตน  เสรีภาพทางศาสนาควรปกป้องทุกคนที่เอาใจใส่ต่อเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดและควรส่งเสริมผลประโยชน์ของส่วนรวม    

ฝ่ายประธานภาคเอเชีย

ฝ่ายประธานภาคเอเชียของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการจัดตั้งใหม่โดยมี เอ็ลเดอร์แรนดี ดี. ฟังก์ เป็นประธานภาค เอ็ลเดอร์เดวิด เอฟ. อีแวนส์ รับใช้ในขณะนี้เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งและ เอ็ลเดอร์ปีเตอร์ เอฟ. มีเออร์ส เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาที่สอง

พระคริสต์ทรงช่วยอุ้มเราจากปลักแห่งชีวิต

พวกเราหลายคนติดอยู่ในปลักบ่อน้ำโสโครกแห่งชีวิตและต้องการความช่วยเหลือ  หากเรายอมพระองค์ พระคริสต์คือพระผู้สามารถอุ้มเราขึ้นจากปลักแห่งความมืดมนและสิ้นหวัง ทรงชำระเราให้สะอาดอย่างนุ่มนวล ทรงปลอบโยนเรา คลายความกลัว ทำให้เราหยุดร้องไห้ หายเจ็บปวดและประทานสันติสุขของพระองค์แก่เรา

งานเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรดำเนินต่อไปเพื่อแบ่งเบาภาระ

งานเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย “มีพื้นฐานอยู่บนความปรารถนาที่จะทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการบรรเทาทุกข์ แบ่งเบาภาระและให้ความหวัง” ตามรายงานประจำปี 2016 องค์กรการกุศลแอลดีเอส

น้ำสะอาดช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

การนำน้ำปริมาณเพียงพอมาสู่ชุมชนที่มีน้ำดื่มจำกัดเป็นโครงการที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่ง น้ำสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการมีสุขภาพดีและชีวิตที่มีคุณภาพ เรามักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเรื่องแบบนี้ อีกทั้งไม่ได้มีให้ทุกคนเสมอไป หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งแห่งที่มีปัญหานี้

ศัลยกรรมดวงตาพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2560 ช่างเป็นวันที่สวยงามสำหรับผู้สูงอายุชาวไทยหนึ่งร้อยแปดสิบคน ณ โรงพยาบาลสตึก ในอำเภสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อพวกเขาเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดสลายต้อกระจกและพรของการสามารถมองเห็นได้ชัดอีกครั้ง ในช่วง 4 ปีที่ที่ผ่านมา องค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ได้มอบเครื่องผ่าตัด เครื่องสลายต้อกระจกและหม้อนึ่งฆ่าเชื้ออัดไอน้ำสองเครื่องให้แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการใช้เครื่องผ่าตัดนี้ คนไทยจำนวน 1,000-1,200 คนในแต่ละปีจะได้รับการฟื้นฟูดวงตาเป็นของขวัญ

ห้องเรียนเบเกอรี่นำมาซึ่งความหวังและโอกาสใหม่

ในเดือนมิถุนายนปี 2016 มีการนำเสนอโครงการหนึ่งเพื่อจัดหาห้องเรียนและชั้นเรียนเบเกอรี่ห้องใหม่สำหรับโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ในจังหวัดหนองคาย หุ้นส่วนทั้งสี่ได้แก่ สโมสรโรตารี่บางรัก ประเทศไทยและเมอร์เรย์ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา มูลนิธิเซนต์โยเซฟแห่งประเทศไทย และองค์กรการกุศลแอลดีเอส (ฝ่ายมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย) ร่วมมือกันเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการนี้ ในวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2017 ได้มีการจัดพิธีมอบเพื่อทำให้โครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์และแบ่งปันผลประโยชน์ของโครงการอันยิ่งใหญ่นี้กับชุมชน

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรม

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีส่วนร่วมในโครงการเก้าอี้เข็นครั้งแรกในปี 2003  โดยมีเป้าหมายในการจัดหาเก้าอี้เข็นให้คนพิการที่ไม่สามารถจัดหาได้ด้วยตนเอง เราต้องการช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้  ความพยายามด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวจากทุกประชาชาติและศาสนาและให้ความหวังสำหรับโอกาสในการมีชีวิตที่ดีกว่าแก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก

การพึ่งพาตนเองเปลี่ยนแปลงชีวิต

ความสามารถในการเป็นคนพึ่งพาตนเองได้นับเป็นก้าวใหญ่ในการพัฒนาชีวิตที่มีความสุขและมีประโยชน์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดสอนหลักสูตรการพึ่งพาตนเอง 12 สัปดาห์จำนวนสามวิชา ได้แก่ การศึกษาเพื่อได้งานดีกว่าเดิม การหางานของฉัน และ การเริ่มต้นและขยายธุรกิจของฉัน ชั้นเรียนเหล่านี้เริ่มต้นด้วยบทเรียนเรื่องหลักธรรมการพึ่งพาตนเอง 20 นาที ท่านจะได้รับพรพิเศษหากท่านศึกษาและประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้และสอนครอบครัวของท่าน ชีวิตท่านจะได้รับพรด้วยความหวัง สันติสุข และความก้าวหน้าที่มากขึ้น