ข้อเท็จจริงและสถิติ

ค้นดูข้อเท็จจริงและสถิติของชุมชนในท้องเขตและประเทศที่ด้านล่าง:

  ประเทศไทย

  20,730

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  1

  คณะเผยแผ่

  7

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  39

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  อเมริกาเหนือ

  9,058,148

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  191

  คณะเผยแผ่

  2,784

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  18,074

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  106

  พระวิหาร

  อเมริกาใต้

  3,905,125

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  94

  คณะเผยแผ่

  912

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  5,549

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  17

  พระวิหาร

  ยุโรป

  507,445

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  43

  คณะเผยแผ่

  750

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,451

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  11

  พระวิหาร

  เอเชีย

  1,111,932

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  43

  คณะเผยแผ่

  322

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,974

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  8

  พระวิหาร

  โอเชียเนีย (แปซิฟิค)

  530,830

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  18

  คณะเผยแผ่

  323

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,217

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  10

  พระวิหาร

  แอฟริกา

  498,379

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  29

  คณะเผยแผ่

  241

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,599

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  3

  พระวิหาร

  สถิติทั่วโลก

  15,634,199

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  418

  คณะเผยแผ่

  155

  พระวิหาร

  30,016

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  74,079

  ผู้สอนศาสนา

  15

  ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา

  4

  มหาวิทยาลัย & วิทยาลัย

  407,971

  การลงทะเบียนของนักเรียนเซมินารี

  356,663

  การลงทะเบียนของนักเรียนสถาบัน

  4,918

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  8,320

  ผู้สอนศาสนาหน่วยงานสวัสดิการ (รวมผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ด้านมนุษยธรรม)

  188

  ภาษาที่ได้รับการตีพิมพ์

  153

  ประเทศที่มีศูนย์ประวัติครอบครัว

  186

  ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (ตั้งแต่ปี 1985)