ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรเปิดเผยรายละเอียดการบูรณะพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมและผังจำลองแสดงแผนการบูรณะพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน

ศิลปินรับเชิญชื่อดังจะมาแสดงในงานฉลองวันเกิดปีที่ 95 ของประธานเนลสัน

รายนามศิลปินรับเชิญร่วมฉลองวันเกิดปีที่ 95 ของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
งานฉลองวันเกิดจะเจาะลึกชีวิต การปฏิบัติศาสนกิจ และการรับใช้ของประธานเนลสัน...

วงดนตรีอะแคปเปล่า Vocal Point เดินสายแสดงคอนเสิร์ตการกุศุลในประเทศไทย

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จัดงาน Better Me กาลาดินเนอร์เพื่อการกุศลและการแสดงจากคณะนักร้องประสานเสียง “A BYU Cappella Sensation Vocal Point”

ศาสนจักรเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” ในภาคเอเชีย เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ ในช่วงอีสเตอร์นี้

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเอเชียเปิดตัวแคมเปญรณรงค์เรื่องอีสเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมากับหัวข้อ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” เพื่อเชื่อเชิญให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ และ”ค้นพบมากขึ้น” ผ่านพระองค์—ค้นพบปีติ สันติสุข ความสำเร็จหรือการแสวงหาด้านอื่นมากขึ้น 

วีดีทัศน์พิธีเบิกดินพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ผู้นำศาสนจักรทำพิธีเบิกดินพระวิหารในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ทำพิธีเบิกดินพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2019  เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์ แห่ง ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ ควบคุมการประชุมและมีส่วนร่วมในพิธีการกับสมาชิกศาสนจักร 700 คนและผู้นำชุมชนในท้องที่  สมาชิกคนอื่นๆ ร่วมพิธีเบิกดินผ่านการถ่ายทอดในอา...

อาสาสมัครจิตอาสาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ณ สภากาชาดไทย

“แสงส่องโลก” โครงการกระตุ้นให้คนดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในช่วงคริสต์มาส

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศพิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยินดีประกาศว่าพิธีเบิกดินอย่างเป็นทางการสำหรับพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ชื่อศาสนจักร