ข่าวเผยแพร่

ศาสนจักรเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” ในภาคเอเชีย เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ ในช่วงอีสเตอร์นี้

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเอเชียเปิดตัวแคมเปญรณรงค์เรื่องอีสเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมากับหัวข้อ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” เพื่อเชื่อเชิญให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ และ”ค้นพบมากขึ้น” ผ่านพระองค์—ค้นพบปีติ สันติสุข ความสำเร็จหรือการแสวงหาด้านอื่นมากขึ้น 

วีดีทัศน์พิธีเบิกดินพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ผู้นำศาสนจักรทำพิธีเบิกดินพระวิหารในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ทำพิธีเบิกดินพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2019  เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์ แห่ง ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ ควบคุมการประชุมและมีส่วนร่วมในพิธีการกับสมาชิกศาสนจักร 700 คนและผู้นำชุมชนในท้องที่  สมาชิกคนอื่นๆ ร่วมพิธีเบิกดินผ่านการถ่ายทอดในอา...

อาสาสมัครจิตอาสาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ณ สภากาชาดไทย

“แสงส่องโลก” โครงการกระตุ้นให้คนดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในช่วงคริสต์มาส

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศพิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยินดีประกาศว่าพิธีเบิกดินอย่างเป็นทางการสำหรับพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ชื่อศาสนจักร

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์กับซิสเตอร์ซูซาน เบดนาร์ปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนในเอเชีย
การให้ข้อคิดทางวิญญาณสเตคไฮเดอราบาด อินเดีย กับเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เบดนาร์

ประธานเนลสันเยือนประเทศไทยระหว่างการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันศุกร์นี้เมื่อต้อนรับประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่กรุงเทพฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกของท่าน ผู้คนประมาณ 3,200 คนรวมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกจำนวนหนึ่งรับชมผ่านการถ่ายทอด...

การเผยแพร่ภาพจำลองพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

กรุงเทพฯ — ภาพจำลองพร้อมด้วยรายละเอียดพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการเผยแพร่วันนี้ ภาพจำลองประกอบด้วยพระวิหารหกชั้น ขนาด 44,405 ตารางฟุตที่สง่างามพร้อมกับยอดแหลมหลายยอดชี้ขึ้นสู่สวรรค์ ...