ข่าวเผยแพร่

อาสาสมัครจิตอาสาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ณ สภากาชาดไทย

“แสงส่องโลก” โครงการกระตุ้นให้คนดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในช่วงคริสต์มาส

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศพิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยินดีประกาศว่าพิธีเบิกดินอย่างเป็นทางการสำหรับพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ชื่อศาสนจักร

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์กับซิสเตอร์ซูซาน เบดนาร์ปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนในเอเชีย
การให้ข้อคิดทางวิญญาณสเตคไฮเดอราบาด อินเดีย กับเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เบดนาร์

ประธานเนลสันเยือนประเทศไทยระหว่างการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันศุกร์นี้เมื่อต้อนรับประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่กรุงเทพฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกของท่าน ผู้คนประมาณ 3,200 คนรวมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกจำนวนหนึ่งรับชมผ่านการถ่ายทอด ทุกคนมารวมกันเพื่อฟังประธานเนลสัน นอกจากนี้ยังมีผู้ชมในประเทศลาวและพม่าด้วย  นับเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเท่าที่เคยมีมาในประวัติของศาสนจักรในประเทศไทย

การเผยแพร่ภาพจำลองพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

กรุงเทพฯ — ภาพจำลองพร้อมด้วยรายละเอียดพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการเผยแพร่วันนี้ ภาพจำลองประกอบด้วยพระวิหารหกชั้น ขนาด 44,405 ตารางฟุตที่สง่างามพร้อมกับยอดแหลมหลายยอดชี้ขึ้นสู่สวรรค์  พระวิหารจะสร้างด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมและหัตถศิลป์จากช่างฝีมือที่ดีที่สุดโดยนัยของสุนทรียภาพต่อชุมชนในฐานะศาสนสถานแห่งการนมัสการ

ประธานเนลสันเยือนยุโรป แอฟริกาและเอเชียในเดือนเมษายน

Rangsit Run วิ่งสู่ชีวิตนิรันดร์

ถ้าพูดถึงกิจกรรมที่น่าสนใจเวลานี้ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการวิ่ง ทั้งวิ่งเดี่ยว และวิ่งมาราธอน ซึ่งทุกคนต่างก็ให้ความสนใจมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่หันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมก็มีหลากหลายกันไป อาทิเช่น เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี, เพื่อการกุศล หรือเพื่อความสามัคคีขององค์กร เป็นต้น

ชาวมอรมอนทั่วโลก เว็บไซต์ห้องข่าวประจำประเทศ   31 มกราคม 2018

MormonNewsroom.org ประกอบด้วยเรื่องราวจากเว็บไซต์ห้องข่าวจากประเทศต่างๆ 81 เว็บไซต์รวมทั้งเรื่องราวจากทั่วสหรัฐด้วย ทั้งนี้เพื่อแบ่งปันสิ่งที่สมาชิกและผู้นำของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกกำลังทำเพื่อช่วยให้ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ดีขึ้น