ข่าวเผยแพร่

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นเยือนสมาชิกศาสนจักรในประเทศไทย

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกับเคธีภรรยาของท่านปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศไทยช่วงวันที่ 12-13 มกราคม ค.ศ. 2020 

ศาสนจักรส่งเวชภัณฑ์ไปยังประเทศจีนเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอบถามจากมิตรสหายที่คบกันมายาวนานของท่านในประเทศจีนเรื่องสิ่งจำเป็นต้องใช้

ประธานเนลสันเชื้อเชิญให้แบ่งปันเรื่องการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

จากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื้อเชิญให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์กับผู้อื่นในปี 2020  ปีใหม่นี้เป็นวาระครบรอบ 200 ปีของนิมิตแรก 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ใช้เงินส่วนสิบและเงินบริจาคอย่างไร

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใช้เงินส่วนสิบอันศักดิ์สิทธิ์และเงินบริจาคอย่างเอื้อเฟื้อของสมาชิกในงานที่ทำอยู่ทั่วโลกเพื่อแสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้าน เนื่องจากเรื่องราวในสื่อเมื่อไม่นานมานี้พูดถึงวิธีใช้เงินทุนของศาสนจักรคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ศาสนจักรจึงขอสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดั...

การปฏิบัติศาสนกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2019 ของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปเยือนวิสุทธิชนและคนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019  ประธานเนลสันและเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองปฏิบัติศาสนกิจในเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ และอินโดนี...

ประธานและซิสเตอร์เนลสันปฏิบัติศาสนกิจหนึ่งสัปดาห์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“เวนดี้กับข้าพเจ้าตั้งตารอการเดินทางไปเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันและเคธีภรรยาของท่าน  เราจะมีโอกาสไปเยือนสองประเทศที่กำลังฉลองการจัดตั้งศาสนจักรครบ 50 ปีในแผ่นดินของพวกเขา¬—คือสิงคโปร์และอินโดนีเซีย—และอีกสองประเทศที่ศาสนจักรยังเล็กมาก—คือเวียดนามและกัมพูชา” ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เน...

การปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกของประธานเนลสันดำเนินต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้นำที่ซื่อสัตย์เหล่านี้จะเยือนสี่ประเทศในเจ็ดวันโดยจะเดินทางมาเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ และอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน  ค.ศ. 2019

...

แสงส่องสว่างจากเยาวชนที่สดใสของเอเชีย ณ การประชุมใหญ่ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY) ในประเทศแถบเอเชียสี่ประเทศ

ฤดูร้อนปีนี้มีกิจกรรมมากมายทั่วเอเชียเมื่อเยาวชนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายราว 1,400 คนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY-เอฟเอสวาย) ในสี่ประเทศ  

การปฏิบัติศาสนกิจในลาตินอเมริกาปี 2019 ของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดินทางไปเยี่ยมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้คนอื่นๆ ในลาตินอเมริกาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2019  ท่านกับเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง กำลังปฏิบัติศาสนกิจในกัวเตมาลา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ อาร์เจนตินา...

ศาสนจักรเปิดเผยรายละเอียดการบูรณะพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมและผังจำลองแสดงแผนการบูรณะพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน