ข่าวเผยแพร่

การปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกของประธานเนลสันดำเนินต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้นำที่ซื่อสัตย์เหล่านี้จะเยือนสี่ประเทศในเจ็ดวันโดยจะเดินทางมาเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ และอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน  ค.ศ. 2019

...

แสงส่องสว่างจากเยาวชนที่สดใสของเอเชีย ณ การประชุมใหญ่ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY) ในประเทศแถบเอเชียสี่ประเทศ

ฤดูร้อนปีนี้มีกิจกรรมมากมายทั่วเอเชียเมื่อเยาวชนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายราว 1,400 คนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY-เอฟเอสวาย) ในสี่ประเทศ  

การปฏิบัติศาสนกิจในลาตินอเมริกาปี 2019 ของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเดินทางไปเยี่ยมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้คนอื่นๆ ในลาตินอเมริกาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2019 ถึงวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2019  ท่านกับเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง กำลังปฏิบัติศาสนกิจในกัวเตมาลา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ อาร์เจนตินา...

ศาสนจักรเปิดเผยรายละเอียดการบูรณะพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมและผังจำลองแสดงแผนการบูรณะพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน

ศิลปินรับเชิญชื่อดังจะมาแสดงในงานฉลองวันเกิดปีที่ 95 ของประธานเนลสัน

รายนามศิลปินรับเชิญร่วมฉลองวันเกิดปีที่ 95 ของประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
งานฉลองวันเกิดจะเจาะลึกชีวิต การปฏิบัติศาสนกิจ และการรับใช้ของประธานเนลสัน...

วงดนตรีอะแคปเปล่า Vocal Point เดินสายแสดงคอนเสิร์ตการกุศุลในประเทศไทย

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย จัดงาน Better Me กาลาดินเนอร์เพื่อการกุศลและการแสดงจากคณะนักร้องประสานเสียง “A BYU Cappella Sensation Vocal Point”

ศาสนจักรเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” ในภาคเอเชีย เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ ในช่วงอีสเตอร์นี้

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเอเชียเปิดตัวแคมเปญรณรงค์เรื่องอีสเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมากับหัวข้อ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” เพื่อเชื่อเชิญให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ และ”ค้นพบมากขึ้น” ผ่านพระองค์—ค้นพบปีติ สันติสุข ความสำเร็จหรือการแสวงหาด้านอื่นมากขึ้น 

วีดีทัศน์พิธีเบิกดินพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย

ผู้นำศาสนจักรทำพิธีเบิกดินพระวิหารในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ทำพิธีเบิกดินพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2019  เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์ แห่ง ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ ควบคุมการประชุมและมีส่วนร่วมในพิธีการกับสมาชิกศาสนจักร 700 คนและผู้นำชุมชนในท้องที่  สมาชิกคนอื่นๆ ร่วมพิธีเบิกดินผ่านการถ่ายทอดในอา...

อาสาสมัครจิตอาสาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ณ สภากาชาดไทย