ข้อเท็จจริงและสถิติ

Close

  ประเทศไทย

  22,100

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  1

  คณะเผยแผ่

  8

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  41

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  อเมริกาเหนือ

  9,253,590

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  192

  คณะเผยแผ่

  2,866

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  18,159

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  109

  พระวิหาร

  อเมริกาใต้

  4,038,045

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  94

  คณะเผยแผ่

  979

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  5,545

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  18

  พระวิหาร

  ยุโรป

  515,188

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  42

  คณะเผยแผ่

  709

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,413

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  12

  พระวิหาร

  เอเชีย

  1,156,579

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  43

  คณะเผยแผ่

  334

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,982

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  8

  พระวิหาร

  โอเชียเนีย (แปซิฟิค)

  552,825

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  18

  คณะเผยแผ่

  338

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,251

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  10

  พระวิหาร

  แอฟริกา

  577,618

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  31

  คณะเผยแผ่

  285

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  2,001

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  3

  พระวิหาร

  สถิติทั่วโลก

  16,118,169

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  407

  คณะเผยแผ่

  160

  พระวิหาร

  30,506

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  65,915

  ผู้สอนศาสนา

  14

  ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา

  4

  มหาวิทยาลัย & วิทยาลัย

  404,270

  การลงทะเบียนของนักเรียนเซมินารี

  357,760

  การลงทะเบียนของนักเรียนสถาบัน

  5,100

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  10,238

  ผู้สอนศาสนาหน่วยงานสวัสดิการ (รวมผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ด้านมนุษยธรรม)

  188

  ภาษาที่ได้รับการตีพิมพ์

  140

  ประเทศที่มีศูนย์ประวัติครอบครัว

  189

  ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (ตั้งแต่ปี 1985)