ข้อเท็จจริงและสถิติ

  ประเทศไทย

  21,274

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  1

  คณะเผยแผ่

  8

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  40

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  อเมริกาเหนือ

  9,164,419

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  192

  คณะเผยแผ่

  2,811

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  18,164

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  109

  พระวิหาร

  อเมริกาใต้

  3,969,757

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  94

  คณะเผยแผ่

  937

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  5,527

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  17

  พระวิหาร

  ยุโรป

  510,713

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  43

  คณะเผยแผ่

  766

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,444

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  12

  พระวิหาร

  เอเชีย

  1,133,279

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  43

  คณะเผยแผ่

  329

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,990

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  8

  พระวิหาร

  โอเชียเนีย (แปซิฟิค)

  541,968

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  18

  คณะเผยแผ่

  328

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,243

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  10

  พระวิหาร

  แอฟริกา

  538,920

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  31

  คณะเผยแผ่

  274

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  1,789

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  3

  พระวิหาร

  สถิติทั่วโลก

  15,882,417

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  422

  คณะเผยแผ่

  159

  พระวิหาร

  30,304

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  70,946

  ผู้สอนศาสนา

  15

  ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา

  4

  มหาวิทยาลัย & วิทยาลัย

  404,270

  การลงทะเบียนของนักเรียนเซมินารี

  357,760

  การลงทะเบียนของนักเรียนสถาบัน

  5,003

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  10,238

  ผู้สอนศาสนาหน่วยงานสวัสดิการ (รวมผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ด้านมนุษยธรรม)

  188

  ภาษาที่ได้รับการตีพิมพ์

  138

  ประเทศที่มีศูนย์ประวัติครอบครัว

  189

  ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม (ตั้งแต่ปี 1985)