ข้อเท็จจริงและสถิติ

Close

    กัมพูชา

    14,725

    ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

    0.09% 1-in-1087

    Population vs. Church Members

    2

    Stakes

    29

    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    10 Wards
    19 Branches

    8

    ศูนย์ประวัติครอบครัว

    8

    1

    คณะเผยแผ่ | 4 Districts

    แอฟริกา

    ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

    Members
    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    621,448

    Members

    2,150

    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    คณะเผยแผ่

    34คณะเผยแผ่

    ศูนย์ประวัติครอบครัว

    329

    พระวิหาร

    3พระวิหาร

    เอเชีย

    ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

    Members
    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    1,206,148

    Members

    2,139

    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    คณะเผยแผ่

    45คณะเผยแผ่

    ศูนย์ประวัติครอบครัว

    349

    พระวิหาร

    8พระวิหาร

    ยุโรป

    ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

    Members
    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    493,970

    Members

    1,382

    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    คณะเผยแผ่

    34คณะเผยแผ่

    ศูนย์ประวัติครอบครัว

    645

    พระวิหาร

    12พระวิหาร

    อเมริกาเหนือ

    ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

    Members
    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    9,336,465

    Members

    18,071

    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    คณะเผยแผ่

    182คณะเผยแผ่

    ศูนย์ประวัติครอบครัว

    2,542

    พระวิหาร

    110พระวิหาร

    โอเชียเนีย (แปซิฟิค)

    ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

    Members
    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    562,341

    Members

    1,253

    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    คณะเผยแผ่

    17คณะเผยแผ่

    ศูนย์ประวัติครอบครัว

    302

    พระวิหาร

    10พระวิหาร

    อเมริกาใต้

    ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

    Members
    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    4,093,363

    Members

    5,541

    กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

    คณะเผยแผ่

    95คณะเผยแผ่

    ศูนย์ประวัติครอบครัว

    971

    พระวิหาร

    17พระวิหาร