ข้อเท็จจริงและสถิติ

Close

  เกาหลีใต้

  87,860

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  0.17% 1-in-586

  Population vs. Church Members

  12

  Stakes

  10

  108

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  65 Wards
  43 Branches

  17

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  17

  1

  พระวิหาร

  4

  คณะเผยแผ่ | 5 Districts

  แอฟริกา

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  578,944

  Members

  2,010

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  32คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  281

  พระวิหาร

  3พระวิหาร

  เอเชีย

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  1,181,411

  Members

  2,124

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  44คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  336

  พระวิหาร

  8พระวิหาร

  ยุโรป

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  512,269

  Members

  1,408

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  42คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  704

  พระวิหาร

  12พระวิหาร

  อเมริกาเหนือ

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  9,254,663

  Members

  18,167

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  192คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  2,530

  พระวิหาร

  109พระวิหาร

  โอเชียเนีย (แปซิฟิค)

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  552,825

  Members

  1,251

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  18คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  299

  พระวิหาร

  10พระวิหาร

  อเมริกาใต้

  ยอดรวมสมาชิกภาพของศาสนจักร

  Members
  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  4,038,057

  Members

  5,546

  กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม

  คณะเผยแผ่

  94คณะเผยแผ่

  ศูนย์ประวัติครอบครัว

  941

  พระวิหาร

  17พระวิหาร