ติดต่อ

Thailand

คุณนุรักษ์ มโนสุจริตธรรม

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

โทร. +66 81983 3109

อีเมล์

สุปรีดา วงศ์วิรภาพ

Media Relations

66850557711

1645/6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์

คุณแบรด ฮิลแลม

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาคเอเซีย

โทร. 852-2910 2941

มือถือ 852-6036 7172

อีเมล์