News Story
กิจกรรมหนุ่มสาวโสด ณ ปราณบุรี
กิจกรรมหนุ่มสาวโสดรวมกันทั่วประเทศ ครั้งนี้จัดขึ้นที่หาดสามร้อยยอด อ.ปราณบุรี 19-21 พฤษภาคม 2016 อายุระหว่าง 18-35 ปี โดยมีวัตุประสงค์ให้หนุ่มสาวโสดได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน เรียนรู้ร่วมกัน และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆร่วมกัน

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

LDSC มอบสิ่งของทั่วประเทศไทย

นับเป็นปีที่มีงานไม่ว่างเว้นอีกปีหนึ่งสำหรับองค์กรการกุศล LDSC ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย โดยจะเริ่มต้นเทศกาลด้วยการระลึกถึงผู้สูงอายุที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ชาวมอรมอนร่วมกับสโมสรโรตารีบางรักและสโมสรโรตารีศรีอุบล จัดหามุ้งจำนวน 500 หลังไปมอบให้ผู้สูงอายุ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2015 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยมีข้าราชการในท้องที่มาร่วมพิธีมอบและการเฉลิมฉลอง สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานข่าวดังกล่าวโดยทั่วกัน

คลังข่าว »