News Release
เพิ่มการศึกษาคือทางออกของปัญหาส่วนใหญ่-คุณพ่อโจ
บรรยากาศเต็มไปด้วยปีติและความซาบซึ้งใจเมื่อมีการมอบชุดนักเรียนใหม่ 50 ชุดให้บาทหลวงโจเซฟ ไมเออร์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “คุณพ่อโจ” ที่บ้านเมอร์ซี่ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2016 บ้านเมอร์ซี่เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์ในสลัมคลองเตย กรุงเทพฯ

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

LDSC มอบสิ่งของทั่วประเทศไทย

นับเป็นปีที่มีงานไม่ว่างเว้นอีกปีหนึ่งสำหรับองค์กรการกุศล LDSC ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย โดยจะเริ่มต้นเทศกาลด้วยการระลึกถึงผู้สูงอายุที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ชาวมอรมอนร่วมกับสโมสรโรตารีบางรักและสโมสรโรตารีศรีอุบล จัดหามุ้งจำนวน 500 หลังไปมอบให้ผู้สูงอายุ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2015 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยมีข้าราชการในท้องที่มาร่วมพิธีมอบและการเฉลิมฉลอง สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานข่าวดังกล่าวโดยทั่วกัน

คลังข่าว »