News Release
ศาสนจักรในเอเชียเปลี่ยนจากหลักไมล์เป็นตึกใหญ่เรียงราย
ช่วงสองปีที่ผ่านมามีหลักไมล์สำคัญเกิดขึ้นมากมายในประเทศหรือเขตปกครองพิเศษ 22 แห่งซึ่งประกอบกันเป็นภาคเอเชียของศาสนจักร ในปี 2014 ศาสนจักรในฮ่องกงเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 65 ปีของงานเผยแผ่ศาสนา และพระวิหารไทเป ไต้หวันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของการอุทิศพระวิหาร ปีนี้ฮ่องกงมีกำหนดวาระครบรอบ 20 ปี ของการอุทิศพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน ทั้งประเทศเวียดนามและประเทศไทยจะระลึกถึงวาระครบรอบ 50 ปีของการอุทิศแผ่นดิน และไต้หวันจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีที่ผู้สอนศาสนาชุดแรกจากฮ่องกงเดินทางมาถึง

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

LDSC มอบสิ่งของทั่วประเทศไทย

นับเป็นปีที่มีงานไม่ว่างเว้นอีกปีหนึ่งสำหรับองค์กรการกุศล LDSC ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย โดยจะเริ่มต้นเทศกาลด้วยการระลึกถึงผู้สูงอายุที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ชาวมอรมอนร่วมกับสโมสรโรตารีบางรักและสโมสรโรตารีศรีอุบล จัดหามุ้งจำนวน 500 หลังไปมอบให้ผู้สูงอายุ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2015 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยมีข้าราชการในท้องที่มาร่วมพิธีมอบและการเฉลิมฉลอง สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานข่าวดังกล่าวโดยทั่วกัน

คลังข่าว »