ข่าวเผยแพร่
การแต่งงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่
การแต่งงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่--รูปแบบของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานคือชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนทำงานด้วยกัน ในฐานะหุ้นส่วนและผู้นำทางวิญญาณที่เท่าเทียมกันในครอบครัวและบ้านของตน ในปฐมกาลพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างชายและหญิงในรูปลักษณ์ของพระองค์เอง พระบัญญัติข้อแรกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่พวกเขาคือ จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

คลังข่าว »