News Release
หลักสูตรการจัดการแบบลีน จัดการสอนโดยวิทยากรอาสาสมัครของศาสนาจักรมอร์มอน
การจัดการแบบลีน เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรที่สนับสนุนแนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิทยากร Dennis Sowards ผู้นำที่มีคุณภาพด้านอุตสาหกรรมเป็นผู้สอนหลักสูตรนี้ ซึ่งสอนเกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการจัดการ แบบลีน สามารถนำไปใช้ได้กับทุกรูปแบบของการดำเนินงาน ตั้งแต่การก่อสร้าง ตลอดจนถึงเรื่องการดูแลสุขภาพ การผลิต และรวมถึงการดำเนินงานของรัฐบาล

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

คลังข่าว »