เรื่องยอดนิยม

ข่าวเผยแพร่
ผู้นำศาสนจักรทำพิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารมอรมอนในเฮติ
พิธีเบิกดินสำหรับพระวิหารปอร์โตแปรงซ์ เฮติจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2017 โดยมีชาวมอรมอนและผู้นำชุมชนมาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศสร้างพระวิหารแห่งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2015

ข่าวล่าสุด

ปีติจากการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการให้

สำหรับเจเดนและเจเรด คู่สามีภรรยาหนุ่มสาวจากยูทาห์ สหรัฐฯ การใช้เวลาหลายเดือนในประเทศไทยจะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่มีการมอบเวลามากมายของพวกเขาแก่การบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการให้ในกรุงเทพ (เจเดนเป็นบุตรสาวของประธานเคลลีย์ จอห์นสัน ซึ่งขณะนี้รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย)  จุดที่ได้รับเลือกสำหรับการให้นี้คือศูนย์เมอร์ซี่ และพวกเขาได้มอบเวลาให้แก่เด็กๆที่น่ารักและคุณพ่อโจ  ต่อไปนี้คือส่วนน้อยของเรื่องราวที่เจเดนเล่า: “หลังจากถามที่โน่นที่นี่เพื่อดูว่าตรงไหนจะเหมาะกับการที่เราจะมอบเวลาให้ ศูนย์เมอร์ซี่คือที่ซึ่งได้รับการยืนยันและเราติดต่อคุณพ่อโจ  ท่านตื่นเต้นที่ได้สนทนากับเราดังนั้นเราจึงไปพบท่านที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า  พวกเขาพาเราไปชมห้องเรียน พบกับนักเรียนและรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้ขึ้นมาทันที

น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9

เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการกล่าวขานถึงเรื่องราวยิ่งใหญ่มากมายที่เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ เหล่าพสกนิกรต่างหวนรำลึกถึงพระราชจริยวัตรของความเป็นผู้นำที่กล้าหาญและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ยากยิ่งที่จะมีประเทศใดในโลกนี้โศกเศร้าอาลัยต่อการจากไปของผู้เป็นประมุขได้เทียบเท่าประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้นำในทุกด้าน จินตนาการใดใดก็มิอาจบรรยายความรักที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยอย่างแท้จริงถึงการที่จะทรงช่วยเหลือประเทศชาติและพสกนิกรของพระองค์ ทรงสอนพวกเขาถึงวิธีพึ่งพาตนเอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพัฒนาตนเอง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความห่วงใยกัน พระองค์ทรงสอนสิ่งทั้งปวงนี้โดยพระบรมราโชวาทและการดำเนินพระชนม์ชีพเป็นแบบอย่าง ในฐานะ “บิดา” ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงสอนลูกๆ ถึงคุณค่าของลักษณะนิสัยเก้าประการ

การสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรกองทัพบกไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 อาสาสมัครจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเริ่มการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งอยู่ในที่ต่างๆ กันสี่แห่งทั่วพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ได้มีการร้องขอให้อาสาสมัครช่วยเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่กำลังพลของกองทัพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบเจ้าหน้าที่ทหารทั่วประเทศตามข้อกำหนดที่ได้รับ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่เหมาะสมที่สุด จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน (นักธุรกิจ) ที่จะต้องเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้ดีเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชีวิตหลังการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในประเทศไทย - ดร. สก็อตต์ แฮนเซ็น

ดร. สก็อตต์ แฮนเซ็นเป็นอดีตผู้สอนศาสนาที่รับใช้คณะเผยแผ่ของท่านในประเทศไทยจากปี 1969 ถึงปี 1971 ท่านกล่าวว่า “เมื่อเอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อุทิศประเทศไทยสำหรับงานเผยแผ่ศาสนา ความสว่าง ความศักดิ์สิทธิ์ ความจริงนิรันดร์และพรแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ เนื่องจากสงครามเวียดนาม ได้มีการเปิดฐานทัพอากาศสหรัฐขึ้นในประเทศไทยและสมาชิกที่เป็นทหารสหรัฐเริ่มแบ่งปันพระกิตติคุณ เรื่องนี้มีส่วนในการเตรียมการเริ่มต้นงานสอนศาสนาอย่างเป็นทางการในประเทศไทย”