เรื่องยอดนิยม

ข่าวเผยแพร่
ทุกข์เรื่องเงิน: คู่สามีภรรยาร่วมกันหาทางป้องกันความขัดแย้งเรื่องเงิน
ดัดแปลงจากบทความโดยมาเรียนน์ ฮอลแมน เพรสค็อตต์, เดเซเร็ทนิวส์ สิ่งหนึ่งที่ก่อความตึงเครียดที่สุดในสัมพันธภาพของสามีภรรยาหลายคู่คือเรื่องเงิน ไม่ว่าจะเป็นความพยายามจัดการกับภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง ดำเนินชีวิตตามงบประมาณที่มี หรือชำระหนี้ สามีภรรยาหลายคู่มองว่าการเงินเป็นส่วนหนึ่งของความเครียดในการใช้ชีวิตคู่

ข่าวล่าสุด

เก้าอี้เข็นช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตในภาคอีสานของประเทศไทย

เก้าอี้เข็นสำหรับคนจนและคนขัดสนในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยเป็นโครงการต่อเนื่องของสโมสรโรตารีบางรักในกรุงเทพฯ มูลนิธินักบุญโยเซฟ และองค์กรการกุศลแอลดีเอส องค์กรด้านมนุษยธรรมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ในสิบสองปีที่ผ่านมา องค์การทั้งสามตลอดจนสโมสรโรตารีในภูมิภาคได้ให้เงินทุนสนับสนุนจัดหาเก้าอี้เข็นหลายพันคัน  เก้าอี้เข็นเหล่านี้บริจาคให้แก่คนขัดสนจำนวนมากเพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาและทำให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการเป็นอย่างยิ่ง

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยสกลนคร

ในวันที่ 28 กรกฎาคม เกิดอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร ไม่มีใครคาดคิดว่าระหว่างที่พวกเขาเร่งรีบเก็บของเพื่อย้ายสิ่งของไปที่สูง ระดับน้ำได้สูงขึ้น 70 เซนติเมตรภายในหนึ่งชั่วโมง หลายคนตระหนักว่าระดับน้ำสูงขึ้นและต้องย้ายสิ่งของไปยังที่สูง แต่กว่าจะรู้ตัวจริงๆ พวกเขาต้องหนีน้ำเพื่อรักษาชีวิต เมื่อฝนหยุด ระดับน้ำยังไม่ลดลง ท่อระบายน้ำเต็มไปด้วยน้ำ น้ำท่วมถนนและไม่มีที่ให้น้ำระบาย หลายวันต่อมา น้ำยังคงท่วมอยู่ บ้าน กิจการ และไร่นาถูกน้ำท่วมเสียหาย ร้านค้าไม่มีสินค้าและประชาชนตามชนบทไม่สามารถออกไปรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ มีเรือจำนวนมากมาช่วยอพยพ

ผลการวิจัยการสวดอ้อนวอนสามารถช่วยเสริมสร้างชีวิตแต่งงาน

จากหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ การศึกษาวิจัยเชิงประสบการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ให้ข้อแนะนำว่าการสวดอ้อนวอนเพื่อคู่สมรสสามารถเสริมสร้างชีวิตแต่งงานได้ งานวิจัยนี้ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยแฟรงค์ ฟินแชม ที่สถาบันครอบครัวของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาใช้เวลาในการทำวิจัยทั้งหมด 20 ปี การสวดอ้อนวอนเพื่อความผาสุกของคู่สมรสสามารถนำไปสู่ “ความพึงพอใจในสัมพันธภาพที่เพิ่มพูน ความวางใจ ความร่วมมือร่วมใจ การให้อภัย และการยึดมั่นในคำมั่นสัญญาการแต่งงานเพิ่มสูงขึ้น” หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงาน

เสรีภาพทางศาสนาปกป้องเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาหรือไม่

ดัดแปลงจากบทความใน Mormon Newsrooms เรื่องเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศ

การค้นหาความจริง ปรารถนาจะรู้ความหมาย และแสวงหาอุตรภาพ (สภาวะเหนือความเข้าใจของมนุษย์) ไม่ได้เป็นของศาสนา วัฒนธรรม หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง  แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเจตจำนงทั่วไปของมนุษย์ทุกคน  บุคคลหนึ่งไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาเพื่อจะมีศีลธรรม และบุคคลหนึ่งไม่จำเป็นต้องนิยมเรื่องทางโลกเพื่อจะเป็นคนช่างคิด  พวกเขาใช้พื้นที่สาธารณะแห่งเดียวกันและต้องการสิทธิ์เดียวกันในการแสดงออกถึงความเชื่อของตน  เสรีภาพทางศาสนาควรปกป้องทุกคนที่เอาใจใส่ต่อเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดและควรส่งเสริมผลประโยชน์ของส่วนรวม