เรื่องยอดนิยม

ข่าวเผยแพร่
“การเดินทาง” – การแสดงของคณะนักเต้นรำพื้นเมืองนานาชาติ บีวายยู
ความ “อัศจรรย์” มาในหลายรูปแบบ และครั้งนี้มาในรูปแบบของนักศึกษา 40 คนจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ (บีวายยู) ในโพรโว ยูทาห์ บีวายยูเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย นักศึกษาเรียนทุกแขนงวิชาตั้งแต่อายุรศาสตร์จนถึงประถมศึกษา ทุกคนมีความปรารถนาที่จะเต้น เล่นดนตรี และแสดง พวกเขามาประเทศไทยเพื่อแบ่งปันพรสวรรค์พิเศษของตนเอง นักเต้นสามสิบสี่คนและสมาชิกวงเมาน์เทนสตริงส์คันทรีหกคนนำการแสดงอันน่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงมาที่ภาคเอเชีย

ข่าวล่าสุด