News Story
ยอมรับเรื่องท้าทายใน Myanmar
เพื่อทำตามแบบอย่างและยอมรับคำเชิญของอองซาน ซูจีใน Myanmar กลุ่มชาวคริสเตียนในท้องที่ได้อาสาที่จะช่วยทำให้เมียนมาร์สะอาดขึ้น โดยมีผู้นำในท้องที่เป็นหัวหน้า ลีโอนาร์โด ซาน ดิเอโก สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีส่วนร่วมในโครงการทำความสะอาดสวนสาธารณะพีเพิลพาร์คใกล้มหาเจดีย์ชะเวดากอง

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

LDSC มอบสิ่งของทั่วประเทศไทย

นับเป็นปีที่มีงานไม่ว่างเว้นอีกปีหนึ่งสำหรับองค์กรการกุศล LDSC ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย โดยจะเริ่มต้นเทศกาลด้วยการระลึกถึงผู้สูงอายุที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ชาวมอรมอนร่วมกับสโมสรโรตารีบางรักและสโมสรโรตารีศรีอุบล จัดหามุ้งจำนวน 500 หลังไปมอบให้ผู้สูงอายุ งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2015 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยมีข้าราชการในท้องที่มาร่วมพิธีมอบและการเฉลิมฉลอง สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานข่าวดังกล่าวโดยทั่วกัน

คลังข่าว »