ข่าวเผยแพร่
เด็กๆ ในลาวเรียนภาษาอังกฤษ
เด็กๆ ในลาวเรียนภาษาอังกฤษ--ลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษสำคัญมากขึ้นทุกขณะทั้งต่อรัฐและประชากรในเขตเมืองเนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความปรารถนาที่แท้จริงที่จะเริ่มสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกับในระดับมัธยมและอุดมศึกษา

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

คลังข่าว »