News Release
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษนำพรมาให้ชีวิต
นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเปิดสอนภาษาอังกฤษทั่วโลก เรื่องเล่าสามเรื่องต่อไปนี้บอกถึงประโยชน์และพรอันแสดงให้เห็นว่าชั้นเรียนภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนและยกระดับชีวิตของนักเรียนได้อย่างไร

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

หลายฝ่ายร่วมมือร่วมใจในโครงการน้ำสะอาดของหมู่บ้านชาวเขาในประเทศไทย

สัมพันธภาพที่สวยงามของการทำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครของศาสนจักร สโมสรโรตารีในท้องที่และจากสหรัฐ สาขาในท้องที่และหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง นำน้ำดื่มมาสู่หมู่บ้านที่ต้องการน้ำสะอาดเป็นอย่างยิ่ง  ในระหว่างที่เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เอลสเวิร์ธ อาสาสมัครด้านมนุษยธรรมซึ่งรับใช้ในประเทศไทย ไปเยี่ยมเชียงใหม่ในปี 2015 ซิสเตอร์ผู้เป็นอาสาสมัครของศาสนจักรที่รับใช้อยู่ในเขตนั้นแจ้งว่ามีหมู่บ้านชาวเขาในเชียงรายที่ต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง  ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2015 อาสาสมัครเต็มเวลาของศาสนจักรสี่คน ผู้นำหลายคนจากสาขา และอาสาสมัครด้านมนุษยธรรมเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชื่อว่า บ้านแคววัวดำ

คลังข่าว »