News Release
งานนิทรรศการอัจฉริยราชา พฤกษานานาพรรณ
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ร่วมกับห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ได้จัดนิทรรศการอัจฉริยราชา พฤกษานานาพรรณโดยเชิญศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคท้ายเป็นเจ้าภาพร่วม ณ โซนอีเดน ชั้นสาม ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016

ข่าวใหม่ล่าสุด คลัง »

สเตคอุบลจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของศาสนจักรในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.  2016  สเตคอุบลจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปี ที่พระกิตติคุณถูกสั่งสอนมาในภาคอีสาน ด้วยความสำนึกคุณ สเตคอุบลได้ประกาศเพื่อมารวมตัวกันจัดประชุมกิจกรรมพิเศษ ทุกคนรู้สึกสำนึกคุณในผู้บุกเบิกรุ่นแล้วรุ่นเล่า และนี่จะเป็นความทรงจำของสมาชิกที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกนาน แม้หลายท่านคาดเดาว่าในชั่วอายุของเขาครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับการเฉลิมฉลอง 100 ปี ในอีก 50 ปีข้างหน้า คงจะเสียชีวิตก่อน จะเหลือแค่บันทึกประวิติศาสตร์ของเขาไว้ให้กับลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป  

คลังข่าว »