News Release
ศาสนจักรเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” ในภาคเอเชีย เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ ในช่วงอีสเตอร์นี้
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเอเชียเปิดตัวแคมเปญรณรงค์เรื่องอีสเตอร์เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมากับหัวข้อ “ค้นพบมากขึ้น...ผ่านพระคริสต์” เพื่อเชื่อเชิญให้ทุกคนมาหาพระคริสต์ และ”ค้นพบมากขึ้น” ผ่านพระองค์—ค้นพบปีติ สันติสุข ความสำเร็จหรือการแสวงหาด้านอื่นมากขึ้น 

ข่าวล่าสุด