เรื่องยอดนิยม

ข่าวเผยแพร่
ประธานเนลสันเยือนประเทศไทยระหว่างการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก
ผู้คนหลายร้อยคนมารวมกันที่กรุงเทพฯ เพื่อพบศาสดาพยากรณ์วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ข่าวล่าสุด

ความสุข..รอยยิ้ม..เกิดขึ้น ณ อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ!

อีกครั้งที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เอื้อเฟื้อสถานที่ ให้ "สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการทางสมองบ้านแม่นก" จัดกิจกรรมสนุกสนานเนื่องในวันปีใหม่และวันเด็ก  ให้เด็กๆและผู้ปกครองจากศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก  มีความสุขสนุกสนาน และมีพลังกลับไปสู้ต่อกับภาระหน้าที่ดูแลลูกหลานผู้มีความผิดปกติทางสมอง ด้วยความรัก ความเข้าใจและมีความสุขต่อไป กิจกรรมดังกล่าว เพิ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตรงกับวันที่27 มกราคม  2018  เวลา 9.00 -16.00 น. โดยมี คุณสาธิต ไกวัลวรรธนะ และคุณวิศาล วิศาลบรรณวิทย์ ฝ่ายประธานสเตคกรุงเทพเหนือ มากล่าวต้อนรับและร่วมเป็นกำลังใจในงาน

LDS หนุน Start Up Thailand

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หรือ LDS Church สนับสนุนโครงการของรัฐบาล Start Up Thailand โดยให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมฟรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ผู้ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในครั้งนี้ หัวข้อการอบรม มีดังนี้ โครงการ Start Up คืออะไร ภาพรวมการทำธุรกิจ การเริ่มต้นการทำธุรกิจ การออกแบบโลโก้ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การใช้สื่อออนไลน์ในการเปิดและขยายตลาดขนาดกลางและขนาดย่อม การพิจารณาเลือกธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด และการเขียนแผนธุรกิจ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองในการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือการขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้วให้พัฒนามากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

ความคุ้มครองและการป้องกันไข้มาลาเรียในรูปแบบของขวัญ

วิธีหนึ่งในการป้องกันการถูกยุงกัดคือการนอนในมุ้งกำจัดยุง  แม้ไข้มาลาเรียจะไม่อันตรายเหมือนเมื่อก่อน และโดยปกติจะพบในพื้นที่ป่าไม้บริเวณชายแดนประเทศไทย ไข้เลือดออกยังคงเป็นภัยและปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งสองโรคมียุงเป็นพาหนะและต้องการการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อาสาสมัครเวอร์เนอร์ กีสเลอร์และภรรยา ตัวแทนขององค์กรเพื่อการกุศลของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ประเทศไทย(LDSC) ทำงานร่วมกับโรตารีบางรัก, โรตารี่บ้านโป่งและมูลนิธิเซนต์โยเซฟในการแจกจ่ายมุ้งกันยุง 600หลัง