News Release
ผู้นำศาสนจักรทำพิธีเบิกดินพระวิหารในกรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ – ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ทำพิธีเบิกดินพระวิหารแห่งแรกในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2019  เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์ แห่ง ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ ควบคุมการประชุมและมีส่วนร่วมในพิธีการกับสมาชิกศาสนจักร 700 คนและผู้นำชุมชนในท้องที่  สมาชิกคนอื่นๆ ร่วมพิธีเบิกดินผ่านการถ่ายทอดในอาคารประชุมศาสนจักรทั่วประเทศ

ข่าวล่าสุด

ข่าวเผยแพร่

ประธานเนลสันเยือนประเทศไทยระหว่างการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันศุกร์นี้เมื่อต้อนรับประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่กรุงเทพฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลกของท่าน ผู้คนประมาณ 3,200 คนรวมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกจำนวนหนึ่งรับชมผ่านการถ่ายทอด ทุกคนมารวมกันเพื่อฟังประธานเนลสัน นอกจากนี้ยังมีผู้ชมในประเทศลาวและพม่าด้วย  นับเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเท่าที่เคยมีมาในประวัติของศาสนจักรในประเทศไทย

ข่าวเผยแพร่

ความสุข..รอยยิ้ม..เกิดขึ้น ณ อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ!

อีกครั้งที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เอื้อเฟื้อสถานที่ ให้ "สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการทางสมองบ้านแม่นก" จัดกิจกรรมสนุกสนานเนื่องในวันปีใหม่และวันเด็ก  ให้เด็กๆและผู้ปกครองจากศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก  มีความสุขสนุกสนาน และมีพลังกลับไปสู้ต่อกับภาระหน้าที่ดูแลลูกหลานผู้มีความผิดปกติทางสมอง ด้วยความรัก ความเข้าใจและมีความสุขต่อไป กิจกรรมดังกล่าว เพิ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ตรงกับวันที่27 มกราคม  2018  เวลา 9.00 -16.00 น. โดยมี คุณสาธิต ไกวัลวรรธนะ และคุณวิศาล วิศาลบรรณวิทย์ ฝ่ายประธานสเตคกรุงเทพเหนือ มากล่าวต้อนรับและร่วมเป็นกำลังใจในงาน

ข่าวเผยแพร่

LDS หนุน Start Up Thailand

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หรือ LDS Church สนับสนุนโครงการของรัฐบาล Start Up Thailand โดยให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมฟรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ผู้ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในครั้งนี้ หัวข้อการอบรม มีดังนี้ โครงการ Start Up คืออะไร ภาพรวมการทำธุรกิจ การเริ่มต้นการทำธุรกิจ การออกแบบโลโก้ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การใช้สื่อออนไลน์ในการเปิดและขยายตลาดขนาดกลางและขนาดย่อม การพิจารณาเลือกธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด และการเขียนแผนธุรกิจ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองในการสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือการขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้วให้พัฒนามากขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้และพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

ข่าวเผยแพร่

ความคุ้มครองและการป้องกันไข้มาลาเรียในรูปแบบของขวัญ

วิธีหนึ่งในการป้องกันการถูกยุงกัดคือการนอนในมุ้งกำจัดยุง  แม้ไข้มาลาเรียจะไม่อันตรายเหมือนเมื่อก่อน และโดยปกติจะพบในพื้นที่ป่าไม้บริเวณชายแดนประเทศไทย ไข้เลือดออกยังคงเป็นภัยและปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งสองโรคมียุงเป็นพาหนะและต้องการการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อาสาสมัครเวอร์เนอร์ กีสเลอร์และภรรยา ตัวแทนขององค์กรเพื่อการกุศลของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ประเทศไทย(LDSC) ทำงานร่วมกับโรตารีบางรัก, โรตารี่บ้านโป่งและมูลนิธิเซนต์โยเซฟในการแจกจ่ายมุ้งกันยุง 600หลัง